«EVIDENCE» - СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ

Вартість аналізів

Загальна панель
Гематологічна панель, коагулогія
Загальний аналіз крові розгорнутий (ЗАК+ ШОЕ + ручний підрахунок лейкоцитарної формули) 
180 грн
Загальний аналіз крові з формулою, ШОЕ та підрахунком ретикулоцитарного індексу
250 грн
D-Дімер (маркер тромбоутворення)
 180 грн
Активований частковий тромбіновий час (АЧТЧ)
90 грн 
 Вовчаковий антикоагулянт
300 грн 
Гемолізини (імунні антитіла по системі АВО: повні та неповні)
  650 грн
Група крові + резус фактор 
 200 грн
Коагулограма (Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR, ПІ), Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ), Тромбіновий час (ТЧ), Фібриноген)
 320  грн
Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла)
 210 грн
 Пряма проба Кумбса
210 грн 
Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR) 
 110 грн
Протромбіновий час (ПЧ в сек., ПТІ в %, МНВ)
130 грн
Тромбіновий час (ТЧ)
80 грн 
 Тромбоцити
 60 грн
 К-ть ретикулоцитів
 120 грн
Фібриноген 
110 грн 
МНВ (міжнародне нормалізоване відношення)
100 грн 
 Протромбіновий індекс
 80 грн
Панель контролю анемій
Залізо-зв'язуюча здатність сироватки крові загальна 
180 грн 
 Насиченість трансферину залізом
220 грн 
Трансферин
160 грн 
 Феритин
 220 грн
 Фолієва кислота
 220 грн
 Ціанокобаламін (вітамін В12)
 220 грн
Пакет № 12.1 «Діагностика анемій» (Загальний аналіз крові з формулою, ШОЕ та підрахунком ретикулоцитарного індексу, Залізо, Насичення трансферину заліза, Трансферин, Феритин, Вітамін В12, Фолієва кислота, Загальна залізозв'язуюча здатність сироватки)
950 грн 
Біохімічна панель
Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)
80 грн
Азот сечовини
70 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
80 грн
Альбумін
80 грн
Амілаза 
80 грн
Амілаза панкреатична (кількісний показник)
80 грн
Аполіпопротеїн А1 (АPOА1)
120 грн
Аполіпопротеїн В (АPOВ)
120 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
80 грн
Білірубін загальний
80 грн
Білірубін прямий 
80 грн
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)
140 грн
Глюкоза крові
100 грн
Залізо сироваткове
80 грн
Калій
80 грн
Кальцій
80 грн
Кальцій іонізований
140 грн
Креатинін
80 грн
Креатинкіназа (КФК)
80 грн
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
80 грн
Ліпаза
100 грн
Лужна фосфатаза (ЛФ)
80 грн
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
       80 грн
 Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
      80 грн
Магній
80 грн
Проба Реберга
100 грн
Серомукоїди
80 грн
Мідь
200 грн
Сечова кислота
80 грн
Сечовина
80 грн
Натрій
80 грн
Загальний білок
80 грн
Тимолова проба
80 грн
Тригліцериди
80 грн
Фосфор неорганічний
80 грн
Хлор
80 грн
Холестерин загальний 
80 грн
Холінестераза
70 грн
Церулоплазмін (мідна оксидаза)
200 грн
Цинк
300 грн
Аналіз крові на LE-клітини 
        120 грн
Цитостатин (хронічні захворювання нирок)
450 грн
 Пакет № 18.1 «Електроліти» (Калій, Натрій, Хлор, Кальцій іонізований)
         200 грн 
Пакет № 8.11 «Вітаміни та мікроелементи»
      1350 грн
Ліпопротеїди фракційно (Холестерин загальний, Тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)
300 грн
Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, Білірубін фракційно, Білок загальний, Тимолова проба)
        450 грн 
Вальпроєва кислота
200 грн
Пакет № 8.3 «Біохімія» (Глюкоза, Сечовина, Креатинін, Білок загальний, АСТ, АЛТ, Білірубін фракційно, Холестерин загальний)
       570 грн
Пакет № 8.4 «Ниркові проби» (Креатинін, Сечовина, Сечова кислота)
      220 грн
Пакет № 8.6 «Білкові фракції (розширені)» (фракція альбумінів, фракція глобулінів, співвідношення альб/глоб, фракція      альфа-1-глобулінів, фракція альфа-2-глобулінів,фракція бета-глобулінів, фракція гама-глобулінів)
     160 грн
Пакет № 7.8 «Передопераційний 8» (Загальний аналіз крові + ШОЕ, Сумарні антитіла Ig M+Ig G до Treponema pallidum, Глюкоза, Сечовина, Креатинін, Білок загальний, АСТ, АЛТ, Білірубін фракційно, Холестерин, Група крові, Резус фактор, Коагулограма, Антиген HbsAg вірусу гепатиту В (австралійський антиген), Сумарні антитіла Ig G + Ig M до вірусу гепатиту С (HCV))
        1450 грн  
Панель цукрового діабету
C-пептид
200 грн
Інсулін
200 грн
Індекс НОМА (глюкоза крові, інсулін)
230 грн
Глікозильований гемоглобін (Hb1c)
200 грн
Тест толерантності до глюкози
180 грн
Фруктозамін (глікозильований альбумин)
160 грн
 Пакет №9.4 Інсулін до та після навантаження
350 грн
 Паке №9.2 Скринінг надлишкової ваги (ТТГ, Кортизол, Глюкоза, Холестерин, ЛПВЩ, Тригліцериди, С-Пептид)
700 грн
Пакет №9.1 Оцінка інсулінорезистентності (Глюкоза, Інсулін, Індекс НОМА-IR)
270 грн
Інфекційна панель
Гепатити
Антиген HbsAg вірусу гепатиту В (австралійський антиген)
240 грн
Антитіла Ig G до вірусу гепатиту В (HBeAg)
     
     270 грн
Антиген HBeAg вірусу гепатиту В (HBV)
    270 грн
Антитіла Ig G до вірусу гепатиту В (HBsAg)
240 грн
Антитіла Ig G до вірусу гепатиту В (HBcAg)
240 грн
Антитіла Ig M до вірусу гепатиту В (HBcAg)
         240 грн 
ПЛР. Вірус гепатиту B (Кров, кількісне визначення, Real-time)
700 грн
​ПЛР. Вірус гепатиту B (Кров, якісне визначення, Real-time)
390 грн
Сумарні антитіла Ig G + Ig M до вірусу гепатиту С (HCV)
270 грн
Антитіла Ig G до вірусу гепатиту С (HCV)
240 грн
Антитіла Ig M до вірусу гепатиту С (HCV) 
240 грн
Гепатит C Антитіла IgG (Anti-HCV IgG coreAg, NS3, NS4,NS5)
310 грн
Імуноблотинг гепатиту С (core Ag/Ns3/Ns4/Ns5)
       330 грн
Сумарні антитіла Ig G + Ig M до вірусу гепатиту D (HDV)
         220 грн 
ПЛР. Вірус гепатиту C ( якісне визначення, Real-time)
440 грн
ПЛР. Вірус гепатиту C (кількісне визначення, Real-time)
770 грн
ПЛР. Вірус гепатиту C (генотипування, Real-time)
600 грн
Сумарні антитіла Ig G + Ig M до вірусу гепатиту D (HDV)
180 грн
ПЛР. Вірус гепатиту D (якісне визначення, Real-time)
370 грн
Антитіла Ig G до вірусу гепатиту А (HAV)
240 грн
Антитіла Ig M до вірусу гепатиту А (HAV)
240 грн
ПЛР. Вірус гепатиту А (якісне визначення, Real-time)
240 грн
ПЛР. Вірус гепатиту G (якісне визначення, Real-time)
370 грн
ПЛР. Гепатит TTV (якісне визначення)
300 грн
Пакет № 4.15 «Гепатити А, В, С» (Ig M до HAV, HBs Ag, Ig M до HBс Ag, HCV core Ag/Ns3/Ns4/Ns5)
      800 грн
Пакет № 4.16 «Первинне обстеження на наявність гепатитів А, В, С» (АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, Ig M до HAV, HBs Ag, Ig M до HBс Ag, Ig G + Ig M до HCV)
       950 грн 
 Пакет № 4.17 ПЛР.Гепатит С (якісне та кількісне визначення, генотипування, інтерлейкін 28В)
      1900 грн 
TORCH-інфекції
Антитіла Ig G до Toxoplasma gondii (TOXO Ig G)
200 грн
Авідність антитіл Ig G до Toxoplasma gondii
350 грн
Антитіла Ig M до Toxoplasma gondii (TOXO Ig M)
200 грн
ПЛР.Toxoplasma gondii (кров, кількісне визначення)
       
          200 грн 
Авідність антитіл Ig G до вірусу краснухи
350 грн
Антитіла Ig G до вірусу краснухи (Rubella Ig G)
200 грн
Антитіла Ig M до вірусу краснухи (Rubella Ig M)
200 грн
ПЛР.Краснуха (кров, кількісне визначення)
 
     200 грн
Антитіла Ig G до вірусу герпесу 3 типу Варіцелла-Зостер (VZV Ig G)
200 грн
Антитіла Ig M до вірусу герпесу 3 типу Варіцелла-Зостер (VZV Ig M)
       200 грн 
ПЛР.Герпес 3 тип Варіцелла-Зостер (кров, кількісне визначення)
     
       220 грн  
Антитіла Ig G до вірусу герпесу 1 типу (HSV-1 Ig G)
200 грн
Антитіла Ig M до вірусу герпесу 1 типу (HSV-1 Ig M)
      200 грн 
Антитіла Ig G до вірусу герпесу 2 типу (HSV-2 Ig G)
200 грн
Антитіла Ig М до вірусу герпесу 2 типу (HSV-2 Ig M)
       200 грн 
Антитіла Ig G до вірусу герпесу ½ типу (HSV ½ Ig G)
180 грн
Антитіла Ig M до вірусу герпесу ½ типу (HSV ½ Ig M)
 
       200 грн
Антитіла Ig G до вірусу герпесу 6 типу (HSV-6 Ig G)    
       200 грн
ПЛР.Герпес 6 тип (кров, кількісне визначення)
     220 грн
ПЛР.Герпес 7 тип (кров, кількісне визначення) 
220 грн
ПЛР.Герпес HSV1 і HSV2 (кров, якісне визначення)
       220 грн
ПЛР.Герпес HSV ½ (кров, кількісне визначення) 
       240 грн 
ПЛР.Герпес 8 тип (кров, кількісне визначення)
    220 грн
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG
200 грн
Вірус Епштейна-Барр (ранній антиген, EA), антитіла IgG
200 грн
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG
200 грн
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM
200 грн
Авідність антитіл Ig G до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр EBV
       300 грн 
ПЛР.Parvovirus B19 (кров, кількісне визначення)
    350 грн
ПЛР.Епштейн-Барр (EBV Real-time) (кров, кількісне визначення)
     
     220 грн 
Цитомегаловірус, авідність антитіл IgG
370 грн
Цитомегаловірус, антитіла IgG
200 грн
Цитомегаловірус, антитіла IgM
200 грн
ПЛР.Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення)
220 грн
Пакет № 4.1 «TORCH Ig G базовий скринінг» (СMV, ТОХО, HSV ½)
500 грн 
Пакет № 4.2 «TORCH Ig M базовий скринінг» (CMV, ТОХО, HSV ½)
 500 грн
Пакет № 4.3 «TORCH Ig G» (CMV, ТОХО, HSV ½, RUB)
 650 грн
Пакет № 4.4 «TORCH Ig M» (CMV, ТОХО, HSV ½, RUB)
 650 грн
Пакет № 4.5 «TORCH Ig G повний скринінг» (CMV, ТОХО, HSV ½, RUB, Кір) 
750 грн 
Пакет № 4.6 «TORCH Ig G + Chlamydia» (CHLAM, TOXO, CMV, HSV½ ) перед вагітністю
670 грн 
Пакет № 4.30 «Діагностика TORCH інфекції Ig G» (Ig G до TOXO, Ig G до CMV, Ig G до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр EBV (VCA Ig G), Ig G до вірусу герпесу 6 типу HSV)
650 грн 
Пакет № 4.31 «Діагностика TORCH інфекції Ig M» (Ig М до TOXO, Ig М до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр EBV (VCA Ig M), Ig M до CMV)
550 грн 
Пакет № 4.44 Діагностика TORCH інфекцій Ig M + Ig G (CMV Ig M; CMV Ig G; TOXO Ig M; TOXO Ig G; RUB Ig M; RUB Ig G; HSV1 Ig M; HSV1 Ig G; HSV2 Ig M; HSV2 Ig G)
1550 грн 
Пакет № 4.21 "ПЛР.CMV, EBV, HSV-6" (кількісне визначення) - венозна кров
 550 грн
Пакет № 4.23 "ПЛР.CMV, EBV, HSV-7" (кількісне визначення) - венозна кров
550 грн 
Пакет № 4.25 "ПЛР.CMV, EBV, HSV-8" (кількісне визначення) - венозна кров
 550 грн
Пакет № 4.27 "ПЛР.CMV, EBV, HSV-6, HSV-7" (кількісне визначення) - венозна кров 
 600 грн
Урогенітальні інфекції
Chlamydia trachomatis, антитіла IgG
220 грн
Chlamydia trachomatis, антитіла IgA
260 грн
Chlamydia trachomatis, антитіла IgM
220 грн
Mycoplasma hominis, антитіла IgG
220 грн
Mycoplasma hominis, антитіла IgM
220 грн
Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG
220 грн
Ureaplasma urealyticum, антитіла Ig M
220 грн
Trichomonas vaginalis, антитіла IgG
220 грн
Кардіоліпіновий антиген (VDRL)
200 грн
Сумарні антитіла Ig M + Ig G до Treponema pallidum
220 грн
Пакет № 4.7 «Урогенітальний Ig G» (Ig G до Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Chlamydia trachomatis)
      550 грн 
Пакет № 4.8 «Урогенітальний Ig G+» (Ig G до Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis)
      700 грн 
 Пакет № 4.9 «Урогенітальний Ig M» (Ig M до Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Chlamydia trachomatis)
     550 грн
 ПЛР.Папіломавірус HPV 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 (кров, кількісне визначення)
   400 грн 
Інші інфекції та інвазії
Borrelia burgdorferi,Afzelli,Garinii (хвороба Лайма) антитіла IgM
250 грн
Borrelia burgdorferi,Afzelli,Garinii (хвороба Лайма) антитіла IgG
250 грн
Антитіла IgM до кашлюку
320 грн
Антитіла IgG до кашлюку
320 грн
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgG
220 грн
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgM
220 грн
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG
220 грн
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgM
220 грн
Антитіла Ig G до вірусу кліщового енцефаліту
 300 грн
Антитіла Ig M до вірусу кліщового енцефаліту
300 грн 
Антитіла Ig G до правцю (Tetanus Toxoid)
 500 грн
Антитіла Ig G до дифтерії (дифтерійний анатоксин) 
 500 грн
Імуноблотинг Ig G до Borrelia burgdorferi (9 маркерів протеінів, якісне визначення)
 650 грн
Імуноблотинг Ig M до Borrelia burgdorferi (якісне визначення)
 650 рн
Антитіла IgG до вірусу кору
250 грн
Антитіла IgМ до вірусу кору
350 грн
Сумарні антитіла до туберкульозу
200 грн 
Сумарні антитіла Ig G + Ig M до Helicobacter Pylori 
 240 грн
ПЛР.Staphylococcus aureus (MR 1411) (кров, кількісне визначення)
 220 грн
ПЛР.Ентеровіруси (RT-PCR) (кров, кількісне визначення)
 200 грн
Пакет № 4.34 «Діагностика пневмонії Ig M» (Антитіла Ig M до Chlamydia pneumonia, Антитіла Ig M до Mycoplasma pneumonia) 
390 грн 
Пакет № 4.35 «Діагностика пневмонії Ig G» (Антитіла Ig G до Chlamydia pneumonia, Антитіла Ig G до Mycoplasma pneumonia)
390 грн 
Пакет №4.36 «Діагностика тривалого кашлю» (Антитіла Ig G до збудника кашлюку (Bordetella pertussis), Антитіла Ig G до Chlamydia pneumonia, Антитіла Ig G до Mycoplasma pneumonia)
550 грн 
Пакет №4.37 «Діагностика кашлю» (Антитіла Ig М до збудника кашлюку (Bordetella pertussis), Антитіла Ig М до Chlamydia pneumonia, Антитіла Ig М до Mycoplasma pneumonia)
550 грн 
Аскариди (антитіла IgG)
250 грн
Лямблії (Giardia liamblia), сумарні антитіла
250 грн
Опісторхоз (антитіла IgG)
250 грн
Токсокари (антитіла IgG)
250 грн
Трихінели (антитіла IgG)
250 грн
Helicobacter pylori, антитіла IgM
180 грн
Helicobacter pylori, антитіла IgG
180 грн
Ехінококи (антитіла IgG)
250 грн
 Антитіла Ig G до анізакід
250 грн
Пакет № 4.18 «Скринінг гельмінтів №1» (Антитіла Ig G до токсокар, Антитіла Ig G до аскарид, Сумарні антитіла Ig G + Ig M до лямблій)
600 грн 
 Пакет № 4.19 «Скринінг гельмінтів №2» (Антитіла Ig G до токсокар, Антитіла Ig G до аскарид, Сумарні антитіла Ig G + Ig M до лямблій) + Ig Е
 700 грн
  Пакет № 4.20 «Скринінг гельмінтів №3» (Антитіла Ig G до ехінококу, опісторхії, трихінели)
 600 грн
Гормональна панель
Тиреоїдна панель
Антимікросомальні антитіла (АМС)
190 грн
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)
200 грн
Антитіла Ig G до рецепторів ТТГ
             350 грн  
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
200 грн
Паратгормон (Імунохімія)
200 грн
Т3 трийодтиронін загальний (Т3)
160 грн
Т3 трийодтиронін вільний (FТ3)
160 грн
Т4 тироксин загальний (Т4)
160 грн
Т4 тироксин вільний (FТ4)
160 грн
Тиреотропний гормон (ТТГ)
160 грн
Тиреоглобулін (ТГ)
200 грн
 Пакет № 1.1 «Тиреоїдний 1» (ТТГ, Т3в, Т4в)
    430 грн
 Пакет № 1.2 «Тиреоїдний 2» (ТТГ, Т4в, АТПО)
 450 грн
 Пакет № 1.3 «Тиреоїдний 3» (ТТГ, АТПО, Т3в, Т4в) 
580 грн
 Пакет № 1.4 «Паратиреоїдний» (Парат. гормон, Кальцій, Кальцій іон., Фосфор)
300 грн
 Пакет № 1.15 «Тиреоїдний з АМС» (ТТГ, Т4в, АМС)
 420 грн
 Пакет № 1.16 «Тиреоїдний аутоімунний» (ТТГ, АТПО, АТТГ)
 450 грн
 Пакет № 1.22 «Тиреоїдний розширений скринінг» (ТТГ, Т4в, АТПО, Кальцитонін, Кальцій іонізований)
 640 грн
 Пакет № 1.23 «Тиреоїдний контроль раку щитовидної залози» (ТТГ, Т4в, ТГ, АТТГ) 
600 грн
 Пакет № 1.24 «Паратиреоїдний розширений» (Парат. гормон, Кальцій іоніз., Кальцій, Фосфор, Лужна фосфатаза, Вітамін Д заг.)
 750 грн
Пакет № 1.27 «Тиреоїдний базовий» (ТТГ, Т4в)
  290 грн
Репродуктивна панель
17-альфа-оксіпрогестерон 
200 грн
Андростендіон
270 грн
Антимюллерів гормон (АМГ)
450 грн
Антиспермальні антитіла (в крові)
200 грн
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С)
200 грн
Дегідроепіандростерон (ДГЕА)
300 грн
Дигідротестостерон
330 грн
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
190 грн
Прогестерон (ПРГ)
190 грн
Пролактин (ПРЛ)
190 грн
Макропролактин (макропролактин, пролактин)
450 грн
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (секс-зв'язуючий глобулін, СЗГ)
190 грн
Тестостерон вільний (ТСТ вільний)
240 грн
Тестостерон (ТСТ загальний)
190 грн
Естрадіол (Е 2)
190 грн
Фолікулостимулючий гормон (ФСГ)
190 грн
Індекс вільного тестостерону (Тестостерон загальний, Глобулін, що зв'язує статеві гормони, ІВТ)
320 грн
Пакет № 1.5 «Гормональний фон №1» (ФСГ, ЛГ, Пролактин)
 500 грн
 Пакет № 1.6 «Гормональний фон 2» (Прогестерон, Пролактин, ФСГ, ЛГ, Естрадіол, Тестостерон загальний)
 950 грн
Пакет № 1.7 «Гормональний фон №3» (Тестостерон загальний, ФСГ, ЛГ)
 500 грн
Пакет № 1.8 «Гормональний фон №4» (ФСГ, ЛГ, Пролактин, Естрадіол) 
 620 грн
Панель пренатальної діагностики
Альфафетопротеїн (АФП, 14-19 тижнів вагітності)
220 грн
Асоційований з вагітністю протеїн – А, (РАРР-А, 11-14 т.ваг. (9-13 т.ваг.для розр.МОМ))
220 грн
Плацентарний лактоген (хоріомаммотропін)
330 грн
Вільний бета-ХГЛ, 11-14 тижнів вагітності
200 грн
Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ)
200 грн
Естріол некон'югований (вільний, Е3, 12-39 тижнів вагітності)
190 грн
Плацентарний фактор росту (PLGF)
850 грн
Пакет № 1.12 «Біохімічний скринінг першого триместру вагітності» (бета-ХГЛ віл., РАРР-А)
380 грн 
 Пакет № 1.13 «Біохімічний скринінг другого триместру вагітності 1» (АФП, бета-ХГЛ
380 грн 
 Пакет № 1.14 «Біохімічний скринінг другого триместру вагітності 2» (АФП, бета-ХГЛ, Естріол вільний)
420 грн 
Пакет № 1.18 «Ризик позаматкової вагітності 1» (бета-ХГЛ в динаміці через 48 годин)
 350 грн
Пакет № 1.34 «Біохімічний скринінг маркерів II триместру вагітності (16-21 тиждень) з розрахунком індивідуального генетичного ризику на програмному забезпеченні BRAHMS Fast Screen Pre I Plus і Life Cycle» (АФП, вільний бета-ХГЛ, вільний Естріол)
 700 грн
Пакет № 1.35 «Біохімічний скринінг маркерів прееклампсії III триместру вагітності (28-35 тижнів)» (PIGF (плацентарний фактор росту), sFlt-1 (fms-подібна тирозинкіназа-1))
 1200 грн
Гіпофізарно-наднирникова система
Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
240 грн
Кортизол (у сироватці)
250 грн
Альдостерон
300 грн
Фактори росту
Соматомедин (ІПФР-1)
300 грн
Соматотропний гормон
200 грн
Лептин
450 грн
Онкологічна панель
Співвідношення ПСА вільн./ПСА заг.( %)
270 грн
Альфафетопротеїн (АФП)
220 грн
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
390 грн
Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ, онкомаркер тромбопластичних пухлин)
     
        200 грн
Нейроенолаза (NSE)
390 грн
Онкомаркер шлунку (СА 72-4)
330 грн
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
220 грн
Онкомаркер яєчників (СА-125)
210 грн
Простат-специфічний антиген загальний (PSA total)
190 грн
Раково-ембріональний антиген (РЕА)
230 грн
Комплекс ''Чоловіча онкологічна панель'' (ПСА заг., АФП, РЕА, СА 19-9, СА 72-4)
860 грн
Індекс ROMA (діагностика раку яєчників, (СA -125, HE-4)
500 грн
Онкомаркер ШКТ (СА 242)
370 грн
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура, товстої кишки (СА19-9)
220 грн
Простатична кисла фосфатаза
180 грн
Простат-специфічний антиген вільний (f-PSA)
190 грн
Ранній онкомаркер яєчників HE-4
420 грн
Комплекс ''Жіноча онкологічна панель'' (РЕА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9, тиреоглобулін)
750 грн
Онкомаркер CYFRA CA 21-1 (фрагмент цитокератину 19)
330 грн
        Пакет № 2.1 «Захворювання простати» (ПСА вільн., ПСА заг., їх співвідношення)  320 грн
       Пакет № 2.2 «Діагностика раку яєчників» (НЕ 4, СА 125, Індекс ROMA)   570 грн
Пакет № 50.111 «Профілактичний скринінг - Онко для чоловіків базовий» (Раково-ембріональний антиген (РЕА), ПСА вільний, ПСА загальний, співвідношення ПСА вільн. до ПСА загального, забір крові)
450 грн 
Пакет № 50.112 «Профілактичний скринінг - Онко для чоловіків» (Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура, товстої кишки (СА 19-9), Онкомаркер шлунку (CA72-4), Раково-ембріональний антиген (РЕА), ПСА вільний, ПСА загальний, співвідношення ПСА вільн. до ПСА загального, забір крові) 
 950 грн
 Пакет № 50.114 «Профілактичний скринінг - Онко для жінок базовий» (Раково-ембріональний антиген (РЕА), Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC), Онкомаркер раку яєчників (HE 4), Онкомаркер яєчників (СА 125), Індекс ROMA, Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), забір крові)
 1300 грн
Пакет № 50.115 «Профілактичний скринінг - Онко для жінок» (Раково-ембріональний антиген (РЕА), Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC), Онкомаркер раку яєчників (HE 4), Онкомаркер яєчників (СА 125), Індекс ROMA, Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), Тиреоглобулін, Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура, товстої кишки (СА 19-9), Онкомаркер шлунку (CA72-4), забір крові)
1750 грн 
Кардіо-ревматоїдна панель
       Антистрептолізин ''О'', кількісний
80 грн
Креатинкіназа-МВ 
 160 грн
 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP)
 750 грн
Гомоцистеїн
350 грн
Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ)
160 грн
Антистрептолізин-О (АСЛО, кількісно)
100 грн 
Ревматоїдний фактор, кількісний
100 грн
С-реактивний білок, кількісний
100 грн
С-реактивний білок високочутливий (кількісно)
160 грн
Антитіла до одно-ланцюгової ДНК
 400 грн
 Антитіла до двох-ланцюгової ДНК
 400 грн
Тропонін I 
220 грн
Серомукоїди
80 грн
Сіалові кислоти
80 грн 
Пакет № 3.1 «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСЛО, калій, натрій, заг. холест., тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛДНЩ, коеф. атерогенності)
       550 грн 
Антитіла до тканинної трансглутамінази Ig A (діагностика целіакії)
330 грн 
 Антитіла до тканинної трансглутамінази Ig G (діагностика целіакії) 
330 грн 
Інтерлейкін-6 (ІЛ-6)
 750 грн
Пакет № 10.1 «Ревмопроби» (Антистрептолізин-О, Ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, Серомукоїди)
260 грн 
Пакет № 10.2 «Болі в суглобах» (Загальний аналіз крові + ШОЕ, Білок загальний, АСЛО, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор, Антитіла Ig G до Chlamydia trachomatis, Антинуклеарні антитіла)
 650 грн
 Пакет № 10.3 «Антифосфоліпідний синдром» (Антитіла до фосфоліпідів Ig G, Антитіла до фосфоліпідів Ig M, Вовчаковий антикоагулянт, Антитіла Ig G β-2- глікопротеїд , Антитіла Ig М β-2-глікопротеїд)
 1150 грн
Панель остеопорозу
Кальцитонін
330 грн
Вітамін D загальний
400 грн
Остеокальцин
320 грн
Прокальцитонін
650 грн
Імунологічна, алергологічна панелі
Панель імунології
Антимітохондріальні антитіла
350 грн
Антинуклеарні антитіла (ANA)
350 грн
Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1)
400 грн
Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2)
400 грн
Антитіла до кардіоліпину IgG
230 грн
Антитіла до кардіоліпину IgМ
230 грн
Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)
270 грн
Антитіла до фосфоліпідів IgM (APHL IgM)
270 грн
Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (AntiCCP)
400 грн
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїду І
310 грн
Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїду І
310 грн
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)
330 грн
Імунограма 
650 грн
Імунограма розширена 
750 грн
Імуноглобулін A (Ig A)
160 грн
Імуноглобулін М (Ig M)
160 грн
Імуноглобуліну G (Ig G)
160 грн
Гуморальний імунітет (Ig E total, Ig A, Ig G, Ig M)
500 грн
Алергічні дослідження
Алергія (1 алерген)
 150 грн
 Антитіла Ig G до гліадіну
330 грн
 Пакет № 5.11 «Пилкова панель - суміш дерев» (8 алергенів: бук, верба, вільха, дуб, клен, ліщина, тополя, ясен)
680 грн 
Пакет № 5.12 «Пилкова панель - суміш рослин» (8 алергенів: амброзія звичайна, грястиця збірна, золотушник, костриця звичайна, кульбаба лікарська, пажитниця багаторічна, тимофіївка лугова, тонконіг лучний)
 680 грн
Пакет № 5.21 «Побутова панель 1» (8 алергенів: епітелій кішки, епітелій хом’яка, курка пір'я, пір'я хвилястого папуги, шерсть собаки, домашній пил, D. pteron, D. farinae)
 680 грн
 Пакет № 5.22 «Побутова панель 2» (16 алергенів: пір'я гуски, епітелій кішки, епітелій морської свинки, епітелій хом’яка, індик пір’я, качка пір'я, курка пір'я, пір'я хвилястого папуги, шерсть коня, шерсть собаки, домашній пил, D. pteron, D. farinae, Penicillum notatum, Alterneria alternata, Aspergillus fumigatus)
950 грн 
Пакет № 5.31 «Харчова панель - фрукти» (8 алергенів: банан, виноград, груша, диня, какао, персик, полуниця, яблуко)
680 грн 
Пакет № 5.32 «Харчова панель – овочі та цитрусові» (8 алергенів: картопля, морква, помідори, печериці, селера, цвітна капуста, апельсин, лимон)
 680 грн
 Пакет № 5.33 «Харчова панель - овочі та фрукти» (18 алергенів: ананас, апельсин, банан, виноград, груша, диня, какао, ківі, лимон, персик, полуниця, яблуко, картопля, морква, помідори, печериці, селера, цвітна капуста)
 1200 грн
 Пакет № 5.34 «Харчова панель – риба» (4 алергени: краб, лосось, скумбрія, тріска)
520 грн 
 Пакет № 5.35 «Харчова панель – м'ясо, яйця та крупа» (8 алергенів: м'ясо індика, м'ясо кроля, свинина, яловичина, куряче м'ясо, яєчний білок, яєчний жовток, рис
 680 грн
  Пакет № 5.36 «Харчова панель – Борошно» (8 алергенів: вівсяне борошно, глютен, гречане борошно, дріжджі, житнє борошно, кукурудзяне борошно, пшеничне борошно, ячмінне борошно)
680 грн 
Пакет № 5.37 «Харчова панель - горіхи та боби» (8 алергенів: арахіс, грецькі горіхи, кунжут, мигдаль, фундук, квасоля біла, горох, соєві боби)
 680 грн
 Пакет № 5.38 «Харчова панель - м'ясо, риба, молоко та хліб» 23 алергени
 1600 грн
 Пакет № 5.41 «Власний вибір 8 алергенів»
680 грн 
 Пакет № 5.42 «Власний вибір 4 алергенів» 
520 грн 
 Пакет № 5.9 «Базовий скринінг на алергії» (16 алергенів: какао, помідори, гречане борошно, пшеничне борошно, скумбрія, казеїн, коров'яче молоко, куряче м'ясо, яєчний білок, яєчний жовток, грецькі горіхи, епітелій кішки, курка пір'я, шерсть собаки, береза, домашній пил)
950 грн 
 Пакет № 5.91 «Побутова панель до базового скринінгу» (12 алергенів: пір’я гуски, епітелій морської свинки, епітелій хом'яка, індик пір'я, качка пір'я, пір'я хвилястого папуги, шерсть коня, D. pteron, D. farinae, Penicillum notatum, Alterneria alternata, Aspergillus fumigatus)
850 грн 
Пакет № 5.92 «Овочі та фрукти до базового скринінгу» (16 алергенів: ананас, апельсин, банан, виноград, груша, диня, ківі, лимон, персик, полуниця, яблуко, картопля, морква, печериці, селера, цвітна капуста)
1000 грн 
  Пакет № 5.93 «М'ясо, риба, молоко та хліб до базового скринінгу» (15 алергенів: вівсяне борошно, глютен, дріжджі, житнє борошно, кукурудзяне борошно, ячмінне борошно, краб, лосось, тріска, м'ясо індика, м'ясо кроля, свинина, яловичина, мед, рис)
950 грн 
  Пакет № 5.94 «Горіхи до базового скринінгу» (7 алергенів: арахіс, кунжут, мигдаль, фундук, квасоля біла, горох, соєві боби)
620 грн 
  Імуноглобулін E (маркер алергії)
200 грн
 Гемокультура крові
 250 грн
Стерильність крові та визначення чутливості до антибактеріальних препаратів
350 грн 
Генетичні дослідження
Генетичні дослідження
HLA-B 27 антиген ПЛР
700 грн
ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія
720 грн
ПЛР. КардіоГенетика Тромбофілія
1 400 грн
ПЛР. Генетика Метаболізму Фолатів
420 грн
ПЛР. ОнкоГенетика BRCA
1 200 грн
ПЛР. Інтерлейкін 28В
600 грн
Цитогенетичний аналіз хромосомного набору (каріотип)
       2200 грн
 Генетичний скринінг на муковісцидоз (CFTR 9 поліморфізмів)
       1700 грн 
                     Коронавірус COVID (SARS-CoV-2)
Антитіла Ig A до коронавірусу COVID-19 (SARS-CoV-2)
                                     350 грн
Антитіла Ig G до коронавірусу COVID-19 (SARS-CoV-2)
                                     300 грн
Антитіла Ig M до коронавірусу COVID-19 (SARS-CoV-2)
                                    300 грн
Нейтралізуючі антитіла Ig G до S-антигену коронавірусу COVID-19 (SARS-CoV-2)
                                   350 грн
Пакет № 4.29 «Ризик розвитку ускладнень при COVID-19 (SARS-CoV-2)» (ЗАК, Лейкоцитарний індекс NLR, С-реактивний білок кількісне визначення)
                                    270 грн
Забір зразків для досліджень
Забір зразків для досліджень
Забір венозної крові та підготовка до досліджень
50 грн
Забір капілярної крові та підготовка до досліджень
50 грн