«EVIDENCE» - СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ

Вартість аналізів

Загальна панель
Гематологічна панель, коагулогія
Загальний аналіз крові розгорнутий (параметри аналізатора + ШОЕ)
130 грн 
Загальний аналіз крові розгорнутий (параметри аналізатора + ШОЕ) з мікроскопією
 160 грн
Загальний аналіз крові розгорнутий капілярна кров (параметри аналізатора, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
180 грн 
Д-димер 
 300 грн
Активований частковий тромбіновий час (АЧТЧ/APTT)
75 грн 
 Вовчаковий антикоагулянт
220 грн 
Гемолізини (імунні антитіла по системі АВО: повні та неповні)
 530 грн
Група крові + резус фактор 
 140 грн
Коагулограма (Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR, ПІ), Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ), Тромбіновий час (ТЧ), Фібриноген)
 270  грн
Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла)
 190 грн
 Пряма проба Кумбса
190 грн 
Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR) 
 110 грн
Тромбіновий час (ТЧ)
80 грн 
 Тромбоцити
 60 грн
 К-ть ретикулоцитів
 120 грн
Фібриноген 
95 грн 
МНВ (міжнародне нормалізоване відношення)
100 грн 
 Протромбіновий індекс
 75 грн
Панель контролю анемій
Залізо-зв'язуюча здатність сироватки крові загальна 
170 грн 
 Насиченість трансферину залізом
180 грн 
Трансферин
130 грн 
 Ферритин
 170 грн
 Фолієва кислота
 190 грн
 Ціанокобаламін (вітамін В12)
 170 грн
Біохімічна панель
Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ, гама-глутамілтранспептидаза)
65 грн
Азот сечовини
75 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
70 грн
Альбумін
60 грн
Альфа – амілаза
70 грн
Аполіпопротеїн-А (Апо-А)
100 грн
Аполіпопротеїн-В (Апо-В)
100 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
70 грн
Білкові фракції (розширені)
180 грн
Білірубін загальний
70 грн
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)
120 грн
Глюкоза крові
100 грн
Залізо
70 грн
Калій
70 грн
Кальцій
60 грн
Кальцій іонізований
110 грн
Креатинін
70 грн
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
70 грн
Ліпаза
90 грн
Лужна фосфатаза (ЛФ)
70 грн
Магній
70 грн
Мідь
220 грн
Сечова кислота
70 грн
Сечовина
70 грн
Натрій
70 грн
Загальний білок
70 грн
Тимолова проба
70 грн
Тригліцериди
70 грн
Фосфор
60 грн
Хлориди
70 грн
Холестерин
70 грн
Холінестераза
70 грн
Церулоплазмін (мідна оксидаза)
170 грн
Цинк
240 грн
Ліпопротеїди фракційно Пакет №611 (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)
250 грн
Панкреатична амілаза
80 грн
Вальпроєва кислота
180 грн
Панель цукрового діабету
C-пептид
160 грн
Інсулін
160 грн
Індекс НОМА (глюкоза крові, інсулін)
230 грн
Глікозильований гемоглобін (Hb1c)
160 грн
Глюкозо-толерантний тест
150 грн
Лептин
420 грн
Фруктозамін (глікозильований альбумин)
170 грн
Інсулін через 2 год. після прийому глюкози
160 грн
Інфекційна панель
Гепатити
Гепатит B HBsAg (австралійський антиген)(кількісний)
180 грн
Гепатит B Anti-HBcAg (загальні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В)
180 грн
Гепатит B Anti-HBсAg (антитіла IgM до корового антигену вірусу гепатиту В)
180 грн
Гепатит B Anti-НBеАg (сумарні антитіла до НBеАg вірусу гепатиту B)
220 грн
ПЛР. Вірус гепатиту B (Кров, кількісне визначення)
640 грн
​_ПЛР. Вірус гепатиту B (Кров, якісне визначення)
320 грн
Гепатит C Сумарні антитіла до HCV (кількісний)
220 грн
Гепатит C (антитіла IgG HCV)
170 грн
Гепатит C (антитіла IgM HCV)
180 грн
Гепатит C Антитіла IgG (Anti-HCV IgG coreAg, NS3, NS4,NS5)
290 грн
ПЛР. Вірус гепатиту C (Плазма, якісне визначення)
360 грн
ПЛР. Вірус гепатиту C Real-time ДНК (Плазма, кількісне визначення)
720 грн
ПЛР. Вірус гепатиту C (1a,1b,2,3a) Генотипування Real-time (плазма)
525 грн
Гепатит D Сумарні антитіла
170 грн
Гепатит B НВеАg
220 грн
ПЛР. Вірус гепатиту D (Кров, якісне визначення)
320 грн
Гепатит А Антитіла до вірусу гепатиту А IgG
190 грн
Гепатит А Антитіла до вірусу гепатиту А IgM
190 грн
ПЛР. Вірус гепатиту А (якісне визначення)
220 грн
TORCH-інфекції
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG
170 грн
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG + авидність IgG
400 грн
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgM
170 грн
Вірус краснухи, авидність антитіл IgG
290 грн
Вірус краснухи, антитіла IgG
170 грн
Вірус краснухи, антитіла IgM
170 грн
Вірус простого герпесу тип 2, авидність антитіл IgG
260 грн
Вірус Варицелла-Зостер (Varicella Zoster, 3 тип герпесу), антитіла IgG
175 грн
Вірус герпесу 6 типу, антитіла IgG
175 грн
Вірус простого герпесу тип 1, антитіла IgG
175 грн
Вірус простого герпесу тип 1/2, антитіла IgG
175 грн
Вірус простого герпесу тип 2, антитіла IgG
175 грн
Вірус Варицелла-Зостер (Varicella Zoster, 3 тип герпесу), антитіла IgM
175 грн
Вірус простого герпесу тип 2, антитіла IgM
175 грн
Вірус простого герпесу тип 1, антитіла IgM
175 грн
Вірус простого герпесу тип 1/2, антитіла IgM
175 грн
ПЛР. Вірус герпесу (HSV 7 типу)
175 грн
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний (ядерний) антиген, EBNA), антитіла IgG
165 грн
Вірус Епштейна-Барр (ранній антиген, EA), антитіла IgG
165 грн
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG
165 грн
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM
165 грн
Цитомегаловірус, авидність антитіл IgG
270 грн
Цитомегаловірус, антитіла IgG
165 грн
Цитомегаловірус, антитіла IgM
165 грн
Урогенітальні інфекції
Chlamydia trachomatis, антитіла IgG
170 грн
Chlamydia trachomatis, антитіла IgA
220 грн
Chlamydia trachomatis, антитіла IgM
170 грн
Mycoplasma hominis, антитіла IgG
170 грн
Mycoplasma hominis, антитіла IgM
170 грн
Ureaplasma urealyticum, антитіла IgG
170 грн
Trichomonas vaginalis, антитіла IgG
170 грн
Прискорена реакція на сифіліс
70 грн
Інші інфекції та інвазії
Borrelia burgdorferi,Afzelli,Garinii (хвороба Лайма) антитіла IgM
200 грн
Borrelia burgdorferi,Afzelli,Garinii (хвороба Лайма) антитіла IgG
200 грн
Bordetella pertussis (до збуднику коклюшу), антитіла IgM
320 грн
Bordetella pertussis (до збуднику коклюшу), антитіла IgG
320 грн
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgG
190 грн
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgM
190 грн
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG
190 грн
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgM
190 грн
Вірус кору (Measles viruses), антитіла IgG
200 грн
Вірус кору (Measles viruses), антитіла IgМ
340 грн
Аскариди (антитіла IgG)
320 грн
Лямблії (Giardia liamblia), сумарні антитіла
200 грн
Опісторхоз (антитіла IgG)
200 грн
Токсокари (антитіла IgG)
240 грн
Трихінели (антитіла IgG)
190 грн
Helicobacter pylori, антитіла IgM
170 грн
Helicobacter pylori, сумарні антитіла
200 грн
Helicobacter pylori, антитіла IgG
170 грн
Ехінококи (антитіла IgG)
200 грн
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG
250 грн
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgM
250 грн
Гормональна панель
Тиреоїдна панель
Антимікросомальні антитіла (АМС)
160 грн
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)
170 грн
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
170 грн
Паратгормон (Імунохімія)
170 грн
Т3 трийодтиронін загальний (Т3)
140 грн
Т3 трийодтиронін вільний (FТ3)
140 грн
Т4 тироксин загальний (Т4)
140 грн
Т4 тироксин вільний (FТ4)
140 грн
Тиреотропний гормон (ТТГ)
140 грн
Антитіла до рецепторів ТТГ
310 грн
Тиреоглобулін (ТГ)
170 грн
Репродуктивна панель
17-оксипрогестерон (17-ОН прогестерон, 17-ОП)
160 грн
Андростендіон
220 грн
Антимюллерів гормон (АМГ/MIS)
420 грн
Антиспермальні антитіла (в крові)
180 грн
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С)
180 грн
Дегідроепіандростерон (ДГЕА)
280 грн
Дигідротестостерон
280 грн
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
160 грн
Прогестерон (ПРГ)
160 грн
Пролактин (ПРЛ)
160, грн
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (секс-зв'язуючий глобулін, СЗГ)
160 грн
Тестостерон вільний (ТСТ вільний)
190 грн
Тестостерон (ТСТ загальний)
160 грн
Естрадіол (Е 2)
150 грн
Фолікулостимулючий гормон (ФСГ)
160 грн
Індекс вільного андрогену (тестостерону) (тесостерон загальний, секс-зв'язуючий глобулін, ІВТ)
260 грн
Панель пренатальної діагностики
Альфафетопротеїн (АФП, 14-19 тижнів вагітності)
180 грн
Асоційований з вагітністю протеїн – А, (РАРР-А, 11-14 т.ваг. (9-13 т.ваг.для розр.МОМ))
200 грн
Плацентарний лактоген (хоріомаммотропін)
300 грн
Вільний бета-ХГЛ, 11-14 тижнів вагітності( 8-13т.ваг.для розр.МОМ)))
180 грн
Естріол некон'югований (вільний, Е3, 12-39 тижнів вагітності)
160 грн
(PRS1)PRISСA 1:Розрахунок ризику хромосомної паталогії плода 1 триместр (11-13 тижні)
330 грн
(PRS2) PRISСA 2 : Розрахунок ризику хромосомної паталогії плода 2 триместр (16-18 тижнів)
380 грн
Гіпофізарно-наднирникова система
Адренокортикотропний гормон (АКТГ, кортикотропін).
180 грн
Кортизол (у сироватці)
220 грн
Фактори росту
Соматомедин С, інсуліноподібний фактор росту (IGF-1)
270 грн
Соматотропний гормон
160 грн
Онкологічна панель
Співвідношення ПСА вільн./ПСА заг.( %)
275 грн
Альфафетопротеїн (АФП)
180 грн
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
330 грн
Нейроспецифічна енолаза (NSE)
360 грн
Онкомаркер шлунку (СА 72-4)
300 грн
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
200 грн
Онкомаркер яєчників (СА-125)
180 грн
Простат-специфічний антиген загальний (PSA total)
150 грн
Раково-ембріональний антиген (РЕА)
180 грн
Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) - онкомаркер
180 грн
Комплекс ''Чоловіча онкологічна панель'' (ПСА заг., АФП, РЕА, СА 19-9, СА 72-4)
860 грн
Індекс ROMA (діагностика раку яєчників ,СA -125, HE-4)
480 грн
Онкомаркер ШКТ (СА 242)
300 грн
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА19-9)
180 грн
Простатична кисла фосфатаза
180 грн
Простат-специфічний антиген вільний (f-PSA)
150 грн
Ранній онкомаркер яєчників HE-4
380 грн
Комплекс ''Жіноча онкологічна панель'' (РЕА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9, тиреоглобулін)
750 грн
Онкомаркер CYFRA CA 21-1 (фрагмент цитокератину 19)
300 грн
Кардіо-ревматоїдна панель
Антистрептолізин ''О'', кількісний
80 грн
Гомоцистеїн
320 грн
Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ)
150 грн
Креатинфосфокіназа загальна (КФК) !
70 грн
Ревматоїдний фактор, кількісний
80 грн
С-реактивний білок, кількісний
80 грн
Тропонін I (кількісне визначення)
250 грн
Серомукоїди
70 грн
Сіалові кислоти
70 грн
Панель остеопорозу
Кальцитонін
360 грн
Вітамін D загальний
400 грн
Остеокальцин
310 грн
Прокальцитонін
700 грн
Імунологічна, алергологічна панелі
Панель імунології
Антимітохондріальні антитіла
280 грн
Антинуклеарні антитіла (ANA)
300 грн
Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1)
380 грн
Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2(
360 грн
Антитіла до кардіоліпину IgG
230 грн
Антитіла до кардіоліпину IgМ
230 грн
Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)
230 грн
Антитіла до фосфоліпідів IgM (APHL IgM)
230 грн
Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (AntiCCP)
340 грн
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїду І
280 грн
Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїду І
280 грн
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)
280 грн
Імунограма (оцінка субпопуляцій лімфоцитів, фагоцитарної активності, імуноглобуліни А, М, G)
580 грн
Імуноглобулін A
170 грн
Вміст сироваткового імуноглобуліну М
170 грн
Вміст сироваткового імуноглобуліну G
170 грн
Антитіла IgG до гліадіну
280 грн
Алергопроби
ПАНЕЛЬ №1. РІЗНІ АЛЕРГЕНИ ( (кліщ Der.pteronyssinus, Der.farinae, вільха, береза, ліщина, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака (шерсть), Alternaria alternata, білок, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшеничне борошно, соя)
700 грн
ПАНЕЛЬ №2 ІНГАЛЯЦІЙНА(Der.pteronyssinus, Der.Farinae; вільха, береза, ліщина, дуб, суміш трав, жито (пилок); полин, подорожник; кішка, кінь, собака, морська свинка, хом"як, кролик (шерсть); Pen.notatum, Cladosp.herbarum, Asp.fumigatus,Alternaria alternate
700 грн
ПАНЕЛЬ №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ (горіх лісовий, грецький, мигдальний, арахіс, молоко, яєчний білок, жовток, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, борошно пшеничне, житнє, кунжут, соя).
700 грн
ПАНЕЛЬ №4 ПЕДІАТРИЧНА(кліщ Der.pteronyssinus,Der. Farinae,пилок берези,суміш трав,кішка,собака,Alternaria alternate,молоко,а-Lactoalbumin,B-Lactoglobulin,казеїн,білок,жовток,бичачий сироватковий альбумін,соя,морква,картопля,борошно пшен.,лісн.горіх,арахіс
700 грн
Імуноглобулін E (маркер алергії)
160 грн
Генетичні дослідження
Генетичні дослідження
HLA-B 27 антиген ПЛР
700 грн
ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія
720 грн
ПЛР. КардіоГенетика Тромбофілія
1 000 грн
ПЛР. Генетика Метаболізму Фолатів
400 грн
ПЛР. ОнкоГенетика BRCA
1 800 грн
ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози (1 точка)
580 грн
Комплексні послуги
Біохімічні комплексні дослідження
Пакет №610 (C-реактивний білок (кільк), ANA, ПЛР HLA-B 27)
925 грн
Пакет №612 ''Здоров'я жінки'' (ниркові проби, ліпідний спектр, глюкоза, естрадіол, ТТГ, тестостерон загальний, білірубін загальний, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ)
1 040 грн
Пакет №613 ''Здоров'я чоловіка'' (ниркові, печінкові проби, ліпідний спектр, ПСА заг., Hb1c, HBsAg)
850 грн
Пакет №616 ''Печінкові проби+'' (Білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ)
420 грн
Пакет ''Біохімічний'' (АСТ, АЛТ, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, загальний білок, калій, кальцій іонізований, креатинін, лужна фосфатаза, холестерин)
570 грн
Пакет №618 ''Ниркові проби'' (креатинін, сечовина, сечова кислота)
160 грн
Пакет №619 ''Біохімія +'' (печінкові, ниркові проби, ліпопротеїди фракційно, глюкоза)
770 грн
Пакет №6110 ''Біохімія'' (Білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина, загальний білок)
370 грн
Ревмопроби пакет №1.2 (РФ, А-''О'', С-реактивний білок (кільк.), білок загальний)
240 грн
Ревмопроби пакет №2.2 (РФ, А-''О'', С-реактивний білок (кільк.))
185 грн
Ревмопроби пакет (РФ, А-''О'', С-реактивний білок (кільк.), серомукоїд)
240 грн
Гормональні комплексні дослідження
Пакет №110 ''Тиреоїдний'' ( ТТГ, Т4 вільний, антитіла до тиреопероксидази)
395 грн
Пакет №111 ''Тиреоїдний без АТПО'' ( ТТГ, Т4 вільний)
252 грн
Пакет №112 ''Тиреоїдний'' ( ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний)
375 грн
Пакет №113 ''Тиреоїдний'' ( ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО)
522 грн
Пакет №114 (ПЛР, ПРГ, Індекс вільного андрогену (тестостерону), ДГЕА-С)
650 грн
Пакет №130 ''Контроль 1-ї фази МЦ і преовуляторного періоду'' (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, естрадіол)
530 грн
Пакет ''Гормональний - 1'' (ФСГ, ЛГ, Е2, ПРЛ, АМГ)
880 грн
Пакет ''Гормональний - 2'' (ТТГ, ТСТ загальний, ДГЕА-С, кортизол)
585 грн
Пакет №134 ''Гормональний'' (ФСГ, ПРЛ, ЛГ)
405 грн
Пакет №135 ''Пренатальний скринінг I триместру, вагітність 9-13 тижнів'' (бета –ХГЛ вільний, PAPP-А)(PRN1)
315 грн
Пакет №136 ''Пренатальний скринінг II триместру, вагітність 14-20 тижнів'' (ХГЛ загальний, АФП, Е3)
420 грн
Комплексні дослідження інфекцій
Комплекс №1 ''TORCH ''Базовий'' IgG (перед вагітністю, Toxo, Rub, CMV, HSV1,2)
560 грн
Комплекс №2 ''TORCH ''Базовий+'' IgG, IgM ( Toxo, Rub, CMV, HSV1,2)
1 130 грн
Комплекс №4 ''TORCH ''Міні'' IgG (Toxo, CMV, HSV1,2)
420 грн
Комплекс №5 ''TORCH IgG'' (Toxo, Rub, CMV)
410 грн
Комплекс №6 ''TORCH IgM'' (Toxo, CMV, HSV1,2)
420 грн
Комплекс №7 ''TORCH IgG'' хлам. без краснухи (Chlam, Toxo, CMV, HSV 1,2)
560 грн
Комплекс №8 ''TORCH IgM'' хлам. без краснухи (Chlam, Toxo, CMV, HSV 1,2)
560 грн
Комплекс №9 ''TORCH ''Базовий'' IgG (перед вагітністю, Toxo, Rub, CMV, HSV-1, HSV-2 )
710 грн
Комплекс №10 ''TORCH IgM'' (під час вагітності, Toxo, Rub, CMV, HSV 1,2)
560 грн
Пакет ''Гострі герпесні інфекції'' (Вірус пр. герпесу тип 1, IgM; ПЛР. Вірус пр. герпесу (HSV 6 типу); Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), IgM; ПЛР. Вірус Епштейн-Барра EBV; Цитомегаловірус, антитіла IgM; ПЛР. Цитомегаловірус, CMV )
870 грн
Комплекс №13 (антитіла IgG: Bordetella pertussis, Chl. Pneumoniae, Mycop. pneumoniae)
565 грн
Комплекс №14 (антитіла IgM: Bordetella pertussis, Chl. Pneumoniae, Mycop. pneumoniae)
585 грн
Комплекс ''ВПЛ скринінг'' (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) Якісне визначення.
420 грн
Антитіла до паразитів +(Антитіла IgG до: Токсокари, Аскариди, Трихінели, Ехінококи, Опісторхи, суммар. а/т до Лямблії)
1 080 грн
Антитіла до паразитів (Антитіла IgG до: Токсокари, Аскариди, суммар. а/т до Лямблії)
580 грн
Пакет гепатити В ,С, скринінг
340 грн
Загальні комплексні дослідження
Пакет ''Діаліз №2'' (паратгормон, фосфор, кальцій іонізований, насиченність трансферину залізом, феритин)
580 грн
Пакет ''Діаліз №1'' (паратгормон, фосфор, кальцій іонізованій)
275 грн
Пакет ''Передопераційний №6''(Заг. аналіз крові, прискорена р-ція на сифіліс, глюкоза крові, МНО)
320 грн
Пакет ''Передопераційний №3''(ПТІ,фібріноген,сечовина,креатинін,білірубін загальний)
270 грн
Забір зразків для досліджень
Забір зразків для досліджень
Забір венозної крові та підготовка до досліджень
30 грн
Забір капілярної крові та підготовка до досліджень
30 грн
Взяття матеріалу в одноразовий контейнер
20 грн